Tietoa meistä

Hanke

Pirkanmaan TE-toimisto myöntänyt Työtie-hankkeelle työllisyyspoliittista avustusta vuosille 2021-2023. Hanke toimii Valkeakosken, Akaan, Pälkäneen ja Urjalan alueella. Kohderyhmänä ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevat työttömät työnhakijat. Hankkeessa kartoitetaan alueella vapautuvia työpaikkoja ja etsitään työ- ja koulutuspaikkoja.

Hankkeeseen tuleville työnhakijoille pyritään löytämään heille parhaiten sopiva, mahdollisimman pysyvä ratkaisu. Tämä voi olla jatkuva tai määräaikainen työ, koulutuspaikka tai vastaava.

Yhdistys

UrAVa ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa työttömiä työnhakijoita työllistymään ja kouluttautumaan. Työnhakijoille järjestetään yksilöllistä uravalmennusta ja koulutuksia. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä alueen verkostokumppaneiden ja yritysmaailman kanssa. 

Yhteistyö

Yritysyhteistyö on olennainen osa työtämme. Keskustelemme yritysten kanssa niiden työvoimatarpeista ja mahdollisuuksista tarjota työnhakijoillemme osa- tai täysiaikaisia työtehtäviä, työkokeilupaikkoja sekä oppisopimusmahdollisuuksia.

Teemme tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa erilaisten koulutusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Opiskelun ei aina tarvitse olla täysipäiväistä. Työn ohessa on helppo suorittaa osatutkintoja ja oppisopimuksessa opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla.

Järjestämme yhdessä yhteistyökouluttajiemme kanssa myös hankkeen asiakkaille maksuttomia korttikoulutuksia, esimerkiksi työturvallisuuskortti- ja hygieniapassikoulutuksia.

Työvoimapoliittisten koulutusten osalta teemme tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa.